Κατευθυντήρια σήμανση χώρου

Ημερ/νία: 09/07/2020
Πελάτης: Φεστιβάλ Αθηνών
Χώρος: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Θέμα: Κατευθυντήρια σήμανση χώρου


Η σήμανση πραγματοποιήθηκε στον ευρύτερο χώρο του θεάτρου και σκοπό είχε την οργάνωση της πρόσβασης των θεατών στο χώρο. Με δεδομένο ότι δεν μπορούσαμε να επέμβουμε στον περιβάλλοντα χώρο, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοστήριχτες μεταλλικές βάσεις μεγάλου βάρους και πυλώνες με ταμπλώ που μπορούν να αποθηκευτούν κατά την διάρκεια του χειμώνα και να επανατοποθετηθούν το καλοκαίρι.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεγάλης αντοχής στη διάβρωση -composite aluminum- και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση.

Scroll to top